Weboldalunk használatával jóváhagyod a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Bezár

Cetelem Online Áruhitel

 

 

 

Hiteligénylés 5 perc alatt, azonnali hitelbírálat, otthonról, kényelmesen

 

  Készítse elő okmányait!

              Amire szüksége lesz:

              Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya

                  Vagy

               Érvényes útlevél és lakcímkártya

              Érvényes adóigazolvány

 

  Biztosra akar menni a hiteligénylés kitöltésekor?

              Nyissa meg számítógépén, vagy szükség esetén nyomtassa ki az online hiteligénylési segédletet!

              Tartsa megnyitva ezt az oldalt is, és használja az online igénylés során

 

  Elakadt? Kérdése Van?

               Olvassa el a súgót, vagy hivjon minket a +36 20 2240 428 -as számon

Hitelajánlatunk

 

  Áruhitel Referencia THM: 39,90%, 2 000 000 Ft hitelösszeg és 36 hónap futamidő esetén.

Fix, éves ügyleti kamat: 34,05%. Kezelési díj: 0 Ft. Futamidő: 6, 8, 10, 12, 17, 24, 30 vagy 36 hónap.  Az igényelhető hitelösszeg: 25 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Önrész, nem kötelező, de az ügyfél választása és / vagy a hitelbírálat szerint változhat.

 

Reprezentatív példa  2 000 000 Ft-os vételár esetén:

Önrész:                                            0 Ft

Kezelési díj:                                                                                 0 Ft

Hitelösszeg:                      2 000 000 Ft

Referencia THM:                                                                  39,90 %

Futamidő:                              36 hónap

Havi törlesztőrészlet:                                                          89 399 Ft

Fix, éves ügyleti kamat:          34,05 %

A fizetendő teljes összeg (önrész nélkül):                    3 218 364 Ft

 

 

A SPOROL6 KFT a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának, a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. További részletek áruhitel pultnál, az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben. https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok

Érvényes 2018. június 13-tól visszavonásig.

Feltételek és dokumentumok

 

  Hiteligénylést Bankunkhoz mindazon személyek adhatnak be, akik megfelelnek az alábbi követelményeknek:

              Természetes személy

              18. életévét betöltötte

              Magyarországon levő állandó lakcím

              Igazolt, rendszeres jövedelem

              Tartózkodási címen vezetékes telefonon vagy előfizetéses mobiltelefonon való közvetlen elérhetőség

              Munkavállalók esetén munkahely, vagy munkavégzés helyén, telefonon való közvetlen elérhetőség

              Aktív állományú munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt

 

  A hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:

1.    Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok

              Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, új

                  típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy

              Érvényes útlevél és lakcímkártya

              Érvényes adóigazolvány

 

2.    Lakcímet igazoló egyéb okmányok

               Két hónapnál nem régebbi, a hitelkérelemben megjelölt tartózkodási hely címére szóló bankszámlakivonat vagy

               vezetékes, vagy előfizetéses mobil telefonszámla vagy

               gáz-, villany-, víz-, kábeltelevízió-, táv-hő-, közös költség-, vagy vezetékes internetszámla. 
                   (A szolgáltató által kiállított eredeti számla másolata)
 

3.    Jövedelmet igazoló okmányok
              Ha Ön munkavállaló


               30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló, határozatlan idejű vagy legalább a futamidővel megegyező

                   határozott idejű munkaviszonyról szóló munkáltatói igazolás (a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványa, vagy a Magyar Cetelem Zrt.

                   formanyomtatványán szereplő adatokat tartalmazó egyéb munkáltatói igazolás)

 

                   Vagy

 

               Azon bankszámla utolsó, két hónapnál nem régebbi kivonata, amely a hiteligénylő aktív munkaviszonyából származó jövedelmét, vagy

                  nyugdíját jogcímében is és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél saját nevére szóló bankszámlára,

                  vagy az ügyfél házastársával közös bankszámlájára, és a tartózkodási helye/helyük címére szól

Ha Ön egyéni vállalkozó vagy cégtulajdonos

               Vállalkozók - gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás

                   alkalmazottja - esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás.

Ha Ön őstermelő

 Őstermelők esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás

Ha Ön nyugdíjas

 Utolsó nyugdíjszelvény, vagy azon fizetési számla (bankszámla) két hónapnál nem régebbi eredeti kivonata, amely a hiteligénylő nyugdíját jogcímében és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél saját nevére vagy az ügyfél házastársával közös nevére, illetve a tartózkodási hely/helyük címére szól, és nyugdíj törzslap,

 Vagy tárgy évi év eleji összesítő a nyugdíj összegéről

 Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás esetén, a rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátás megállapításáról szóló határozat, amely legalább az igényelt futamidővel megegyező időre szóló ellátás megállapítását tartalmazza.

 Bankszámláról történő teljesítés esetén azon bankszámla legutóbbi számlakivonata, melyre a hiteligénylő felhatalmazást ad csoportos beszedésre

 A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Egyéb jövedelempótló ellátások esetén a Bank egyedi mérlegelés alapján dönt a hitelképességről.

 Munkáltatói igazolás nélküli konstrukció esetében gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja nem jogosult hiteligénylésre

Letölthető dokumentumok

 Konstrukció 1.

Ide kattintva letölthető a konstrukció 1. dokumentuma

 Munkáltatói igazolás

Ide kattintva letölthető a munkáltatói igazolás

 Ügynöki tájékoztató

Ide kattintva letölthető az ügynöki tájékoztató

 Futárcég ügynöki tájékoztató

Ide kattintva letölthető a futárcég ügynöki tájékoztató

 Jövedelem-változás hatásainak bemutatása

Ide kattintva letölthető a jövedelem-változás hatásainak bemutatása

Linkek

 Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól:

      https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztato-a-tulzott-eladosodottsag-kockazatairol.pdf

 Cetelem dokumentumok

      https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok

Jövedelem-változás hatásainak bemutatása

      

Ügynöki tájékoztató

 cégnév: SPOROL6 SHOP Kft.

 székhely: 6900 Makó, Fülemüle utca 2.

 levelezési cím: 6900 Makó, Fülemüle utca 2.

 felügyeleti hatóság megjelölése: Magyar Nemzeti Bank (központi levélcím: 1850 Budapest, Központi telefon: (36-1) 428-2600, központi fax: (36-1) 429-8000, E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu)

 Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. A nyilvántartást ellenőrizni lehet a fenti elérhetőségeken, illetve a www.mnb.hu honlapon keresztül.

 Társaságunk függő közvetítőként a Magyar Cetelem Zrt. megbízásából jár el, és a megbízó érdekeit képviseli.

 Társaságunk a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó - a hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a pénzügyi szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő - személyre szabott ajánlások adása (hiteltanácsadás) szolgáltatást nem nyújt

 Társaságunk pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el. Társaságunk a Magyar Cetelem Zrt. pénzügyi intézménytől közvetítői díjat nem kap.

 A Magyar Cetelem Zrt. biztosítja, hogy az ügyfél Társaságunk magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse.
A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt valamennyi, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben, annak nyitvatartási idejében, ennek hiányában a székhelyén minden munkanapon 8 órától 16 óráig, a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon és a hét egy munkanapján (hétfő) 8 órától 20 óráig, elektronikus eléréssel - üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva - az írásbeli panaszt folyamatosan fogadja. A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet a Magyar Cetelem Zrt. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Magyar Cetelem Zrt. a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. A Magyar Cetelem Zrt.  az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 napon belül megküldi az ügyfélnek. A Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörébe és illetékességébe tartozik a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó - jogviszony létrejöttével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a Pénzügyi Békéltető Testület egyezség létrehozását kísérli meg, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében

 Társaságunk az ügyfél számára az alábbi más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként díjat számít fel: termék, kiszállítás, kiterjesztett garancia díja.

Futárcég ügynöki tájékoztató

 cégnév: GE Logisztika Korlátolt Felelősségű Társaság

 székhely: 1116 Budapest, Hunyadi János út 162.

 levelezési cím: 1116 Budapest, Hunyadi János út 162.

 felügyeleti hatóság megjelölése: Magyar Nemzeti Bank (központi levélcím: 1850 Budapest, Központi telefon: (36-1) 428-2600, központi fax: (36-1) 429-8000, E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

 Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. A nyilvántartást ellenőrizni lehet a fenti elérhetőségeken, illetve a www.mnb.hu honlapon keresztül.

 Társaságunk függő közvetítőként a Magyar Cetelem Zrt. megbízó nevében és javára jár el, a megbízó érdekeit képviseli.

 Társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben rögzített, az ügyfelek személyes módon történő ügyfél-azonosításának lebonyolításáért díjazásban részesül.

 Társaságunk a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó - a hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a pénzügyi szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő - személyre szabott ajánlások adása (hiteltanácsadás) szolgáltatást nem nyújt.

 A Magyar Cetelem Zrt. megbízó biztosítja, hogy az ügyfél Társaságunk magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse.
A Magyar Cetelem Zrt. a székhelyén minden munkanapon 8 órától 16 óráig, a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon és a hét egy munkanapján (hétfőn) 8 órától 20 óráig, elektronikus eléréssel - üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva - az írásbeli panaszt folyamatosan fogadja. A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. A Magyar Cetelem Zrt. az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 napon belül megküldi az ügyfélnek. A Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörébe és illetékességébe tartozik a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó - jogviszony létrejöttével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági
eljáráson kívüli rendezése. E célból a Pénzügyi Békéltető Testület egyezség létrehozását kísérli meg, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

 Társaságunk az ügyfél számára más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként díjat nem számít fel.

Értesüljön első kézből újdonságainkról és az akciós ajánlatainkról

Kijelentem, hogy az általános Szerződési Feltételeket és az adatvédelmi nyilatkozatot megismertem, és elfogadom, az abban szereplő adatkezelésekhez hozzájárulok.
Hozzájárulok, hogy számomra az orionmárkabolt webáruház a továbbiakban hírlevelet küldjön.