Weboldalunk használatával jóváhagyod a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Bezár

Adatvédelem

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Orion Márkabolt Kft. (2461 Tárnok, Hrsz. 4880/1.); tel: 0036209801108, e-mail: info@orionmarkabolt.hu, Pest Megyei Bíróság Cégbírósága; Cg. 13-09-145637; adószám:23278336-2-13; Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Reg.szám: PE23278336; üzemeltetett http://www.orionmarkabolt.hu, valamint partneroldalain elérhető online piactér szolgáltatásainak, és nyilvános fórumainak igénybe vevője által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A ORION MÁRKABOLT KFT.. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.orionmarkabolt.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók, illetve azon vásárlók, (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

A ORION MÁRKABOLT KFT., a jogszabályoknak megfelelően bejelentett csomagküldő tevékenységet folytat, és online piacteret üzemeltet. 

A jelen Szabályzat feladata, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Az Adatkezelő minden tőle elvárható módon védi az érintettek személyes adatait.

2. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Orion Márkabolt Kft.
Székhely és levelezési cím: 2461 Tárnok, 4880/1
Telefonszám: +36 20 9801108
Email cím: info@orionmarkabolt.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-104220/2016.

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1. Vásárláskor regisztrációs adatlapon megadandó személyes adatok:

e-mail cím
név
jelszó
telefonszám
számlázási cím
szállítási cím

3.2. Technikai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá. 

3.3. Cookie

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az Érintett számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.) 

A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

Alkalmazott cookie-k:

Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.
Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.
Biztonsági cookie.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

3.4. Online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy saját szállítás esetén, vagy a társaság képviseletében eljáró szállítóval történő szállítás során az érintett beleegyezését követően az Info. tv.-ben meghatározott módon személyes áruátvétel során a terméket átvevő természetes személy aláírását kérje és azt az átvétel megtörténtét hitelt érdemlően bizonyító áruátvételi okmányokon rögzítse. Az Info. tv. rendelkezései értelmében a hozzájárulás, szóban, írásban és ráutaló magatartással is megadható. Jelen adatkezelés célja a vásárlók tulajdonjogához fűződő érdekének megóvása, a megfelelő vagyon és árubiztonság biztosítása. Ezen adatokat a kiállított számlához kapcsolódó szállítólevelek esetében a számviteli jogszabályokban kötelezően előírt megőrzési ideig tárolja és kizárólag csak az illetékes hatóságok számára bocsájtja rendelkezésre a jogszabályi kereteken belül. 

3.5. Klímarendeléshez köthető adatkezelés

A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet értelmében a klímarendelet hatálya alá tartozó Klíma rendelések esetén a Szolgáltató köteles ellenőrizni, hogy az Érintett rendelkezik-e a Rendeletben meghatározott végfelhasználói nyilatkozattal. A feldolgozás során a nyilatkozatból a Szolgáltató az alábbi személyes adatokat továbbítja a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság felé:

Számlázási név
Számlázási irányítószám
Számlázási város
Klíma típusa
Szolgáltató által kiállított számviteli bizonylat sorszáma

3.6. Tájékoztató levél, Hírlevéllel, személyre szabott hírlevéllel, kapcsolatos adatkezelés

 A Szolgáltató oldalain hírlevélre történő feliratkozásra van lehetőség. A lehetőség igénybevételével kapcsolatosan a hírlevélre feliratkozó felhasználó önkéntes adatszolgáltatás keretében a lentebb meghatározott személyes adatait adja át kezelésre a Szolgáltató. részére:

Név
Email cím

Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a törlését a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. A regisztrált felhasználóink a személyes oldalukra belépve is leiratkozhatnak a hírlevélről.

3.7. Egyéb célú adatkezelés

A Szolgáltató (adatkezelő) a Weboldallal, termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos megkeresés esetén, amennyiben az személyes adatot is érint, telefonon nem nyújt felvilágosítást. Az érintett minden esetben írásban, e-mailben, vagy postai úton keresse meg a szolgáltatót. 

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA CÉLJA, ÉS MÓDJA

4.1. Szolgáltató (adatkezelő) Weboldal szolgáltatásainak a használatához, és az értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli az Érintettek személyes adatait, kizárólag a Weboldal használatához, és a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás, szállítás, hatóságok felé kötelező adatközlés) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. 

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint,  az  érintett önkéntes hozzájárulása, az érintett jogos érdeke, szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése alapján, az adatkezelő jogos érdeke, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001, évi CVIII. törvény alapján kerül sor.  
Az érintettek köre: regisztrált felhasználók. 
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes magadásával adja meg. 

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
 

4.2.  Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolattartás, a felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, egyes szolgáltatások használatához való jogosultság, rendelések, vásárlások kezelése, a vásárlásból eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése, hírlevél küldése, érintett jogos érdeke, jogi kötelezettség teljesítése, az adatkezelő jogos érdeke.

4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.

4.4. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.5. Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

5.1. A személyes adatok kezelése az adatok önkéntes megadásával és az adatkezeléshez való hozzájárulással kezdődik. 

5.2. Az adatok megőrzésének a határideje: az utolsó bejelentkezéstől számított tíz év.

5.3. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.

5.4. Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése az Érintett hírlevélről történő leiratkozásáig tart.

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

6.1. Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató munkatársai jogosultak megismerni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A Szolgáltató pénzügyi, kereskedelmi, logisztikai munkatársai és azon partnerei, amelyek az adatkezelés céljának a teljesítése érdekében járnak el a Szolgáltató nevében. Pl.: a rendelések feldolgozása, teljesítése, termékek szállítása, hitelkártyás fizetések, áruhitel lebonyolítása. Az adatkezelők személyes adatokat csak olyan mértékig kezelik, amelyek az adatkezelés céljának a teljesüléshez feltétlenül szükségesek, vagy törvény írja elő.

6.2. A Szolgáltató számla kibocsátás érdekében az Érintett által megadott adatokat továbbítja Bill Soft Kft. részére. Az adattovábbítás célja: az Érintett részére számla kiállítása.

6.3. Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli.

7. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

7.2. Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
 

7.2.1. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az EU általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR) értelmében, érintettként az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

Az EU GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog
Az EU GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog 
Az EU GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog 
Az EU GDPR 17. cikke szerinti törléshez való jog 
Az EU GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog 
Az EU GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog

7.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Orion Márkabolt Kft. 2461 Tárnok 4880/1

E-mail cím: info@orionmarkabolt.hu

7.4. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Érintett a Weboldalon maga is helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik más törvények, jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a törvényben, jogszabályban előírt időtartamig megőrzi.

7.5. Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

7.6. Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

7.7. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. TÁJÉKOZTATÓ LEVÉL, HÍRLEVÉL, SZEMÉLYRE SZABOTT HÍRLEVÉL

8.1. Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel e-mail küldésére

8.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, a szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja.

8.3. A  Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben, elektronikus formában, e-mailben juttatja az Érintettek részére. Az ilyen értesítéseket a Szolgáltató nem használja marketing célra.

8.4. Hírlevél

A regisztráció során  megadott e-mail címekre hirdetést vagy reklámot (Hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett önkéntes hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. A Szolgáltató a hírlevél igénybe vétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.

Hírlevél esetében a Szolgáltató mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva  vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. Regisztrált felhasználóink a személyes oldalukra belépve is leiratkozhatnak a hírlevélről.   

8.5. Személyre szabott hírlevél

 A Szolgáltató az Érintettek személyes adatait arra is felhasználhatja, hogy számukra személyes ajánlatokat küldjön hírlevél formájában. A személyre szabott hírlevél keretében a Szolgáltató a regisztrált és a hírlevélre feliratkozott felhasználók korábbi vásárlásait vizsgálja és ennek eredménye alapján személyre szabott hírlevelet is küldhet a számukra.

A személyre szabott hírlevélről való leiratkozásra a 8.4. pontban található rendelkezések az irányadók. A leiratkozást követően a Szolgáltató a továbbiakban nem küld személyre szabott hírlevelet

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1. Szolgáltató rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

9.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

9.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. 

9.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek Honlap felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintettnek a Weboldal további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a Weboldalon biztosított módon.

Tárnok, 2019.05 25.